> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

De Vogelwerkgroep coördineert en voert diverse broedvogelinventarisaties en wintertellingen in en rondom Alphen aan den Rijn uit. Met behulp van de methode BMP van SOVON Vogelonderzoek Nederland worden een aantal veldbezoeken aan een bepaald gebied in het voorjaar verricht, en worden alle vogels genoteerd die een bepaald gedrag vertonen welke op een territorium wijst (zang, balts etc.). Hierdoor ontstaat een beeld welke vogels naar waarschijnlijkheid een territorium en mogelijk dus een nest binnen het betreffende gebied hebben.

Binnen de gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn wordt het heemgebied van de Kromme Aar (in Zegersloot-Noord) jaarlijks geinventariseerd op broedvogels. In het winterhalfjaar worden vrijwel alle polders en de Zegerplas binnen de gemeentegrenzen geteld op overwinterende vogels, zoals ganzen, eenden en weidevogels.

Ook net buiten de regio worden door de vogelwerkgroep diverse gebieden geteld. Zo worden voor Natuurmonumenten diverse deelgebieden in de Nieuwkoopse Plassen geteld, in samenwerking met de vogelwerkgroep van IVN Nieuwkoop.

Door deze jaarlijkse monitoring ontstaat een goed beeld van de soorten en aantallen vogels in en rond Alphen aan den Rijn.

Interesse om ook te gaan tellen of om een keer mee te gaan? Klik op contact.

Beschikbare documenten:

Broedvogelinventarisatie 1996 - 2005 Heemgebied Kromme Aar (Stef Strik & Dinky van Berkel) <download>

Broedvogelinventarisatie Kromme Mijdrecht 2006 (Stef Strik)
<download>

Broedvogelinventarisatie Kromme Mijdrecht 2007 (Stef Strik)
<download>

Broedvogelinventarisatie deelgebied Nieuwkoopse Plassen 2006 (Rogier Verbeek & Maikell Verkade) <download>