> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

De vogelwerkgroep is op 25 november 2004 opgericht door een aantal actieve vogelaars in Alphen aan den Rijn. De vogelwerkgroep is per 1 januari 2005 van start gegaan en heeft de volgende doelen voor ogen:

Het bekijken en bestuderen van in het wild levende vogels binnen het grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het leveren van een bijdrage aan behoud, herstel en verbetering van de vogelstand en vogelgebieden in Alphen aan den Rijn

Het vergroten van de belangstelling voor vogels bij een breed publiek.

De vogelwerkgroep tracht deze doelstellingen te bereiken door het uitvoeren van - voorlopig - de volgende activiteiten:

Het uitvoeren van vogeltellingen (wintervogeltelingen, broedvogelinventarisaties, zwaluwtellingen, trekvogeltellingen, etc.).

Het organiseren van (dia)lezingen, excursies, educatie en voorlichting. Het beschermen en bevorderen van nestgelegenheden voor bepaalde vogelsoorten (nestkasten, weidevogelnestbescherming, nestvlotjes, etc.).

Het adviseren van overheid en bedrijfsleven inzake vogel- en gebiedsbescherming.

De vogelwerkgroep is thans nog in overleg met bestaande natuur- en milieu-organisaties om te komen tot de meest optimale organisatievorm.

Belangstellenden voor de vogelwerkgroep kunnen zich voorlopig aanmelden bij stef.strik@planet.nl

Aan de werkgroep zijn geen contributieverplichtingen verschuldigd.

Beschikbare documenten:

<Jaarverslagen>
2006