> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Het doel van de Vogelwerkgroep is om diverse activiteiten te organiseren, in de vorm van ondermeer excursies, dia-avonden en lezingen. Vanuit de Vogelwerkgroep worden ook de broedvogelinventarisaties en wintervogeltellingen gecoördineerd.

De hoofdmoot van de activiteiten bestaat uit excursies. Deze zijn vrij toegankelijk, wel is aanmelden noodzakelijk in verband met organisatie. Jaarlijks worden er ook 'publieksexcursies' gehouden welke aangekondigd worden in de lokale kranten, en leiden naar diverse vogelgebieden in en rondom Alphen.

<Huidige Excursieprogramma>

< < KIJK OOK EENS BIJ ONZE OUDERE VERSLAGEN > >